blog image

Сервер збору даних

Система збору, обробки, збереження та обліку даних
Призначення
Система розроблена у відповідності з передовими практиками будування
високонавантажених клієнт-серверних додатків з використанням мікросервісної
архітектури, черг, NoSQL баз даних, кластерної віртуалізації процесів. Це дозволяє
приймати та обробляти дані від 500 000 пристроїв за 10 хвилин.