blog image

Комплекс автоматизований системи телеметрії ВЕГА-ТСГ

Призначення

Реалізація функцій дистанційного контролю значень фізичних параметрів газу та стану технологічного обладнання ГРП, ГРУ та інших, сигналізація аварійних ситуацій, дистанційна оперативна передача даних на центральний диспетчерській пункт.

Комплектація

Обладнання, розташоване у вибухонебезпечній зоні:

 • перетворювач абсолютного (надлишкового) тиску (до 5 шт),
 • перетворювач різниці тисків (до 5 шт),
 • датчики температури (до 3 шт),
 • датчики відкриття дверей (до 2 шт),
 • датчики запобіжних клапанів (скидний та запірний, до 5 шт),
 • датчик загазованості,
 • блок управління (БУ),
 • контролер дискретних сигналів (КДС),

Обладнання, розташоване у вибухобезпечній зоні (змонтовано у монтажному боксі): комунікатор з зовнішньою антеною,

 • кабель з пристроєм гальванічної розв’язки (до 15 м),
 • контролер живлення датчика загазованості та КДС (з вбудованим пристроєм гальванічної розв’язки),
 • блок живлення з комутаційною апаратурою, батарея акумуляторна.

Переваги

 • Висока адаптивність, варіативність системи.
 • Можливість використання декількох каналів зв’язку, а саме LoRa, GSM, комбінований.
 • Відображення на моніторі диспетчера всіх об’єктів контролю з візуалізацією їх на картах Google.
 • Відображення на моніторі диспетчера поточних показань всіх аналогових і дискретних датчиків на вибраному об’єкті контролю.
 • Відображення на моніторі диспетчера оперативних, часових і добових значень у вигляді графіків або таблиць.
 • Миттєве оповіщення на моніторі диспетчера інформації про виникнення нестандартних ситуацій (вихід вимірюваних параметрів за задані межі, несанкціоноване відкриття дверей, аварійне спрацювання клапанів, перевищення концентрації метану в приміщенні та інших).
 • Можливість зрізу параметрів по групі об’єктів контролю.
 • Можливість оперативної дистанційної зміни аварійних порогів значень датчиків.
 • Збереження у вигляді архівів з подальшим роздрукуванням на принтері звітів про всі отримані дані.
 • Поточне відображення параметрів системи: часу, стану датчиків, рівня GSM сигналу, рівня напруги живлення акумулятора і зовнішнього живлення, інформації про ресурс вбудованих батарей живлення БУ і GPRS модему та інші.
 • Конфігурація системи безпосередньо на об’єкті або віддалено за допомогою програмного забезпечення «nVEGA_G».
 • Можливість контролю стану системи з ПК або смартфона.
 • В разі відсутності зовнішньої напруги, живлення системи може здійснюватися від комплектного акумулятора, здатного без підзарядки підтримувати роботу системи до 6 місяців.

Функції

 • Опитування аналогових і дискретних датчиків — кожні 50 сек.
 • Опитування датчика загазованості — 2 рази на добу.
 • Відправлення даних на сервер — кожні 4 години.
 • Відправлення даних при позаштатних ситуаціях — миттєво.
 • Добовий архів даних — 128 записів.
 • Опитування об’єктів контроля по запиту або по встановленому графіку (графік встановлюється диспетчером).
 • Можливість отримання інформації споживачем через особистий кабінет HasGas.

Особливості

Живлення може здійснюватися від мережі ~220 В через контролер живлення і комунікатор, або від комплектного акумулятора.