Контролер Vega-ТСВ

Контролер Vega-ТСВ призначено для безперервного віддаленого контролю параметрів технологічного процесу та режимів роботи обладнання артезіанських свердловин видобутку питної води в циклі водопостачання промислових та комунальних підприємств.

Контролер є складовою частиною програмно-апаратного комплексу SmartCount. Vega-ТСВ розширює можливості комплексу в розрізі зручності користування, глибині обробки, архівування та відображення інформації, керування контролером і гнучкості використання, у тому числі можливості роботи в автономному режимі у разі виникнення аварійної ситуації з енергопостачанням.

Vega-ТСВ постійно виконує вимірювання по аналогових та дискретних входах, передає накопичену інформацію на центральний сервер каналом GPRS зв’язку згідно з заданим сценарієм або негайно у разі настання позаштатних/аварійних ситуацій по кожному з контрольованих параметрів. Інтерфейс користувача інформує оператора про позаштатну ситуацію світлозвуковим повідомленням, відображенням значень аварійного параметра, у тому числі PUSH повідомленнями визначеним відповідальним особам. Оператор має “квітувати” аварійний сигнал та діяти згідно з внутрішньою процедурою реагування на конкретну ситуацію. Оператор має можливість дистанційно коригувати аварійні пороги контрольованих параметрів, виходячи з наявної оперативної ситуації та допустимих режимів роботи технологічного обладнання.

Контролер впливає на злагодженість та безаварійність роботи модулів, ліній та агрегатів системи водопостачання в межах його зони контролю та забезпечує комфортність та ефективність роботи обслуговуючого персоналу, наразі зі зниженням вимог до кваліфікації робітників.

  1. В ціну Vega-ТСВ входить монтаж і пусконалагодження.
  2. Контролер – частина програмно-апаратного комплексу, до якого входить серверна частина, інтерфейси користувача, обладнання на свердловині. Все, включаючи програмне забезпечення (ПО), вимагає адаптації та налагодження.
  3. Vega-ТСВ має підвищену точність і стабільність вимірювання тиску.
  4. Контролер оснащений автономним джерелом живлення, що дозволяє відстежувати режими роботи та аварійні ситуації без прив’язки до живлячої напруги, в тому числі контролюючи його.
  5. Може бути інтегрований в загальну Gis систему контролю водопостачання.
  6. Контролер забезпечує режими роботи online, за заданим сценарієм, за подією.
  7. Vega-ТСВ підтримує опцію дистанційного програмування та управління.